Miljø

Klima

Trivsel

Bæredygtig planteservice

Bæredygtighed, klima og miljø er på alles læber i dag. Men vi vil gerne gøre mere end bare snakke og drømme om det – vi vil agere grønt og bæredygtigt i vores hverdag såvel som i vores langsigtede, strategiske arbejde med DK Planteservice. Fordi det er godt for miljøet og vores omgivelser, fordi det bidrager til øget medarbejdertrivsel hos os og vores kunder og fordi der faktisk også er gode vækstmuligheder i miljørettede initiativer og en grøn profil. Nedenfor kan du læse mere om, hvordan vi faktuelt tapper ind i den grønne dagsorden. Vi er imidlertid også åbne for meget mere samarbejde med både kunder og leverandører om nye bæredygtige løsninger.

Vi bakker naturligvis op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vores indsatser særligt bidrager til:
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

VI REDUCERER BRÆNDSTOFFORBRUG TIL GAVN FOR BYRUM OG MILJØ
Vi optimerer altid vores ruter og leveringsopgaver maksimalt, således der køres mindst mulig antal km. Vi er allerede i hele landet – fra nord til syd – fra øst til vest – hvor kunderne serviceres af vores gartnere, der kører lokalt ud fra egen bopæl. Vores lagre er strategisk placeret i Aarhus, Odense og Hedehusene. Vi koordinerer vores indkøb centralt for yderligere optimering.
Hele vores bilpark er netop udskiftet med fokus at minimere brændstofforbruget og miljøskadelige udledninger. Bilstørrelse og type er valgt specifik til de konkrete formål i området.
Vi bestræber os på, at leveringer af mindre ordrer foretages samtidig med almindelige servicebesøg. På den måde kan vi CO2-reducere i både indkøbs- og leveringsproces. Større ordrer koordineres centralt med fokus på minimal kørsel.

BÆREDYGTIGE PRODUKTER
Vi anvender ikke kemiske midler ifbm planteservice. Vores gartnere opdateres løbende med nye muligheder inden for biologisk bekæmpelse af skadedyr og miljøvenlige produkter til plantepleje.

Vi anbefaler så vidt muligt skjulere, der kan recycles, og har således også et flot og bredt sortiment i den kategori, som hele tiden søges udvidet yderligere. Inden længe modtager vi den første prototype på en krukke, produceret af vores eget plastpotte-affald. Gulvskjulerne bestræber vi os på at levere med hjul for at skåne til service- og rengøringspersonale ude hos vores kunder. Vi sourcer så vidt muligt modeller med integrerede hjul men kan ellers supplere med hjulplade.

Vi sikrer ansvarlig håndtering af affald fra vores arbejde hos både kunder og egne matrikler
Vi har fokus på sunde planter i trivsel – både når vi køber dem og efterfølgende passer dem. Korrekt pasning af planterne minimerer risiko for skadedyrsangreb, ligesom kun en plante i trivsel bidrager til et bedre indeklima.
Vi har fokus på, at vores produkter er skabt under ordnede forhold, som lever op til gældende dansk og EU lovgivning. Vi prioriterer planter fra MPS certificerede leverandører.
Vi vil gerne støtte danske producenter, som generelt står for høj kvalitet, skånsom produktion og godt arbejdsmiljø og desuden hjælper os med at minimere vores CO2 aftryk via kortere transport. Således benytter vi så vidt muligt planter fra danske gartnerier og har netop sat gang i et samarbejde med en dansk pottemager.

GODE ARBEJDSFORHOLD
Vi følger altid gældende lovgivning og overenskomster og bestræber os på at skabe de bedste betingelser og et stabilt arbejdsmiljø for vore medarbejdere.
Vi understøtter princippet om lige løn for lige arbejde og tilstræber generelt at behandle alle mennesker lige.
Vores produkter og service er med til at skabe bedre arbejdsforhold via bedre indeklima og større medarbejdertrivsel.

  Telefon

  65 97 37 37

  Adresse

  Ørbækvej 716
  5220 Odense SØ

  Åbningstider

  Mandag 8.00-15:00
  Tirsdag 8.00-15:00
  Onsdag 8.00-15:00
  Torsdag 8.00-15:00
  Fredag 8.00-14:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Kontoret holder lukket i følgende dage i 2021

  14. maj (Dagen efter Kristi Himmelfart)
  24. maj
  24. december
  27. december
  28.december
  29.december
  30.december
  31. december
  derudover holder vi lukket alle almindelige helligdage