Miljø

Klima

Trivsel

Bæredygtig planteservice

Bæredygtighed, klima og miljø er på alles læber i dag. Men vi vil gerne gøre mere end bare snakke og drømme om det – vi vil agere grønt og bæredygtigt i vores hverdag såvel som i vores langsigtede, strategiske arbejde med DK Planteservice. Fordi det er godt for miljøet og vores omgivelser, fordi det bidrager til øget medarbejdertrivsel hos os og vores kunder og fordi der faktisk også er gode vækstmuligheder i miljørettede initiativer og en grøn profil.

Vi bakker naturligvis op om FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vores indsatser særligt bidrager til:
Mål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion.

VI REDUCERER BRÆNDSTOFFORBRUG TIL GAVN FOR BYRUM OG MILJØ
Vi optimerer altid vores ruter og leveringsopgaver maksimalt, således der køres mindst mulig antal km. Vi er allerede i hele landet – fra nord til syd – fra øst til vest – hvor kunderne serviceres af vores gartnere, der kører lokalt ud fra egen bopæl. Vores lagre er strategisk placeret i Aarhus, Odense og Hedehusene. Vi arbejder på at centralisere vores indkøb for yderligere optimering.
Hele vores bilpark er under udskiftning med fokus på el- og hybridbiler.
Vi bestræber os på, at leveringer af mindre ordrer foretages samtidig med almindelige servicebesøg. På den måde kan vi CO2-reducere i både indkøbs- og leveringsproces.

BÆREDYGTIGE PRODUKTER
Vi anvender ikke kemiske midler ifbm planteservice. Vores gartnere opdateres løbende med nye muligheder inden for biologisk bekæmpelse af skadedyr og miljøvenlige produkter til plantepleje.
Vi anbefaler så vidt muligt skjulere, der kan recycles. Ligeledes øger vi nu vores fokus på at bruge hjul under gulvskjulere for at skåne service- og rengøringspersonale
Vi sikrer ansvarlig håndtering af affald fra vores arbejde hos både kunder og egne matrikler
Vi har fokus på sunde planter i trivsel – både når vi køber dem og efterfølgende passer dem. Korrekt pasning af planterne minimerer risiko for skadedyrsangreb, ligesom kun en plante i trivsel bidrager til et bedre indeklima.
Vi har fokus på, at vores produkter er skabt under ordnede forhold, som lever op til gældende dansk og EU lovgivning.
Vi vil gerne støtte de danske gartnere, som generelt står for høj kvalitet og godt arbejdsmiljø. Samtidig minimeres vores CO2 aftryk via kortere transport.

GODE ARBEJDSFORHOLD
Vi følger altid gældende lovgivning og overenskomster og bestræber os på at skabe de bedste betingelser og et stabilt arbejdsmiljø for vore medarbejdere
Vi understøtter princippet om lige løn for lige arbejde og tilstræber generelt at behandle alle mennesker lige
Vores produkter og service er med til at skabe bedre arbejdsforhold via bedre indeklima og større medarbejdertrivsel

  Telefon

  65 97 37 37

  Adresse

  Ørbækvej 716
  5220 Odense SØ

  Åbningstider

  Mandag 8.00-15:00
  Tirsdag 8.00-15:00
  Onsdag 8.00-15:00
  Torsdag 8.00-15:00
  Fredag 8.00-14:00
  Lørdag Lukket
  Søndag Lukket

  Kontoret holder lukket i følgende dage i 2020

  1. maj
  22. maj (Dagen efter Kristi Himmelfart)
  5. juni (Grundlovsdag)
  24. december
  31. december
  derudover holder vi lukket alle almindelige helligdage